Müzeler

Marmara Bölgesi

İstanbul Ayasofya Müzesi

Tatil Günü: Pazartesi
Giriş Ücreti: 40 TL

Detaylar için tıklayın

En çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Ayasofya sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen anıtlardan biri olup, dünyanın 8. harikası olarak gösterilmektedir. Sanat ve mimarlık tarihi açısından ise en önemli anıtlardan sayılmaktadır. 6. yüzyılda Doğu Romalı Philon tarafından “dünyanın sekizinci harikası” olarak adlandırılan Ayasofya aynı noktada üç kez inşa edilmiştir.

Ayasofya, İstanbul’da inşa edilen en büyük Bizans kilisesi olma özelliğini taşımaktadır. Ayasofya 916 yıl boyunca bir kilise olarak kullanılmış, İstanbul’un fethinden sonra camiye çevrilmiştir. 15. ve 16. yüzyılda minber, mihrap ve ahşap korkuluklar inşa edilmiştir. Minareler, çeşmeler ve mezarlar daha sonra eklenmiştir. Aya Sofya, 482 yıl boyunca cami olarak kullanılmıştır.

1935 yılında, Atatürk’ün isteği ve Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya müzeye dönüştürülmüştür. Bizans mimarisinin yaşayan en büyük örneklerinden biri olan bu göz alıcı mimari başyapıt dini ikonalar, taş işlemeler ve mozaiklerden oluşan büyüleyici bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Ayasofya’nın içerisi mozaikler, mermer sütunlar, tarihi ve sanatsal değeri yüksek kaplamalarla dekore edilmiştir.

İçeride, Osmanlı döneminde eklenen minber, mihrap, vaaz kürsüleri, ahşap korkulukları ve kütüphaneyi görebilirsiniz. Ayrıca binanın dışında bulunan padişah türbelerini de ziyaret etmek mümkündür.

Nisan-Ekim
Yaz Açılış Saati: 09:00
Yaz Kapanış Saati: 19:00

Kasım-Mart
Kış Açılış Saati: 09:00
Kış Kapanış Saati: 17:00

Tatil Günü: Her gün açıktır.
Giriş Ücreti: 40 TL

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği, Müze ve Ören yerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönergenin 10. maddesine göre; müze ve Ören yerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.

İstanbul Hisarlar Müzesi (Rumeli Hisarı)

Tatil Günü: Çarşamba
Giriş Ücreti: 10 TL

Detaylar için tıklayın

Sarıyer İlçesi sınırları içinde ve bulunduğu mevkiye adını veren hisar, otuz dönümlük (30.000 m²) bir alanı kapsamaktadır. Anadoluhisarı'nın karşısında İstanbul Boğazı'nın en dar ve akıntılı (600 m.) kısmında inşa edilmiş muhteşem bir anıt-eserdir.

Rumelihisarı, II.Mehmet(Fatih Sultan Mehmet 1451-1481) tarafından, 1452 yılında, İstanbul’un fethinden önce, boğazın kuzeyinden gelebilecek saldırıları yardımları engellemek amacıyla Anadolu yakasındaki, daha erken tarihli Anadoluhisarı’nın tam karşısına, 4 ay gibi kısa bir sürede inşa ettirilmiştir. 30 dönümü kaplayan bir alanda yer alan yapı, 3 büyük kule ve surlardan oluşmaktadır.

Bu muhteşem (anıt-eser) yapı, 1953 yılında başlayan büyük restorasyon sonucunda müze olarak düzenlenmiş ve 1968 yılında ihdas edilen Hisarlar Müzesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak ziyarete açılmıştır. Müze bahçesinde açık teşhir yapılmakta; kapalı sergi/teşhir salonu ve depo bulunmamaktadır. Müze bahçesindeki açık teşhirde ise top, top gülleleri, pişmiş toprak ve taş eserler sergilenmektedir.

Ayrıca, müze içerisinde, hisara restorasyon sırasında eklenen açık tiyatro yapısı, yaz döneminde, Bakanlığımızca çeşitli kurum/kuruluşlara tahsisi suretiyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Nisan-Ekim
Yaz Açılış Saati: 09:00
Yaz Kapanış Saati: 19:00

Kasım-Mart
Kış Açılış Saati: 09:00
Kış Kapanış Saati: 17:00

Tatil Günü: Çarşamba
Giriş Ücreti: 10 TL

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği, Müze ve Ören yerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönergenin 10. maddesine göre; müze ve Ören yerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi

Tatil Günü: Salı
Giriş Ücreti: 40 TL

Detaylar için tıklayın

Fatih Sultan Mehmed’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesinden sonra 1460 yıllarında yapımına başlanan ve 1478 yılında tamamlanan Saray; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasındaki tarihi İstanbul yarımadasının ucundaki Sarayburnu’nda bulunan Doğu Roma akropolü üzerindeki 700.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur.

Fatih Sultan Mehmed’den itibaren otuz birinci padişah Sultan Abdülmecid’e kadar yaklaşık dört yüz yıl süreyle imparatorluğun idare, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılmıştır. 19.yüzyılın ortalarında hanedanın Dolmabahçe Sarayı’na taşınması ile terk edilmiş olmasına rağmen önemini her zaman korumuştur.

Topkapı Sarayı Müzesi, Osmanlı Devleti'nin idari yapısını anlamak, saray yaşamını gözlemlemek ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sahip olduğu zenginliklere tanık olmak için mutlaka görülmelidir. Müzede Osmanlı devletinin idari binaları ve padişahın ailesinin yaşadığı harem dışında hazine, Kutsal Emanetler, silah koleksiyonu, Padişah Portreleri, mutfaklar ve porselen seksiyonlarını ziyaret edebilirsiniz.


İstanbul'un fethi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinin İstanbul'a taşınmasının ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından inşa ettirilen ve 1478'den itibaren 380 yıl boyunca devletin idari merkezi ve padişah ile ailesinin yaşam yeri olan Topkapı Sarayı, 9 Ekim 1924 tarihinde müze olarak ziyarete açıldı ve o günden bu yana ziyaretçi sayısı en yüksek müzelerden biri olarak hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Nisan-Ekim
Yaz Açılış Saati: 09:00
Yaz Kapanış Saati: 19:00
Kasım-Mart
Kış Açılış Saati: 09:00
Kış Kapanış Saati: 17:00

Tatil Günü: Salı
Giriş Ücreti: 40 TL

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği, Müze ve Ören yerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönergenin 10. maddesine göre; müze ve Ören yerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.


İstanbul Bahçekapı Ges Mağazası

Detaylar için tıklayın

Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar Müdürlüğü ( GES ), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bünyesinde, geleneksel el sanatlarımızın araştırılması, geliştirilmesi üretiminin desteklenmesi, tanıtılması ve pazarlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek amacıyla 2005 yılında kurulmuştur.

Mağazalar ve kurum GES logosu ile temsil edilmektedir. l sanatı tasarımcı ve üreticilerinin pazara erişimlerini sağlamak, geleneksel el sanatı ürünlerinin ve el sanatçılarının tanıtımını ve kültüre iletişimini yapmak, görünür kılmak, büyük önem taşımaktadır.

GES projelerinde, paydaşların el sanatları ve kurum faaliyetleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili sağladıkları katkılar çok değerlidir; hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda stratejik öneme sahiptir.

İstanbul Kariye Müzesi

Tatil Günü: Her gün açıktır.
Giriş Ücreti: 30 TL

Detaylar için tıklayın

İSTANBUL KARİYE MÜZESİ: Kariye, Bizans döneminin gerek duvar resmi ve mozaikleriyle, gerekse mimarisiyle orijinal haliyle korunmuş en önemli örneklerinden biridir. Almaşık düzende örülmüş taş ve tuğla duvarları ile sade bir dış mimariye sahipken, iç mekânı mozaik ve fresklerle zenginleştirilmiş dekoratif öğeleriyle bir Bizans yapısıdır.

Dış nartekste İsa'nın hayatı, iç nartekste ise Meryem'in hayatını anlatan mozaikler bulunmaktadır. İstanbul’un fethinden kısa bir süre sonra camiye dönüştürülen yapı, çevresinde inşa edilen medrese, tekke, çeşme ve türbe ile birlikte büyük bir yapılar topluluğu olmuştur.

Yapı, camiye dönüştürülmesiyle iç bölümlerinde de kısmı değişikliklere uğramıştır. Bu dönüştürme sırasında bu eski kilisenin duvarları üzerinde bulunan mozaik ve freskler sıva ile kaplanmıştır.

Fakat cami olarak yapıya sadece köşesindeki minare ve içeride güneydoğu köşesindeki mihrap eklenmiş ve yapının orijinalliğinin korunmasına çalışılmıştır. 1945 yılında müze olmasıyla bazı onarım işlemlerinden geçerek günümüzdeki halini almıştır.

Nisan-Ekim
Yaz Açılış Saati: 09:00
Yaz Kapanış Saati: 19:00

Kasım-Mart
Kış Açılış Saati: 09:00
Kış Kapanış Saati: 17:00

Tatil Günü: Her gün açıktır.
Giriş Ücreti: 30 TL

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği, Müze ve Ören yerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönergenin 10. maddesine göre; müze ve Ören yerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.

İstanbul Arkeoloji Müzesi

Tatil Günü: Her gün açıktır.
Giriş Ücreti: 20 TL

Detaylar için tıklayın

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç ana birimden oluşan bir müzeler kompleksidir. 1887–1888 yıllarında, dönemin en önemli keşfi olarak kabul edilen Sidon (Sayda, Lübnan) Kral Nekropolü Kazıları'ndan İstanbul'a getirilen İskender Lahdi ve Tabnit Lahdi gibi önemli eserlerin sergilenebileceği bir müze binasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bunun üzerine arkeolog, ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey önderliğinde ve Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) adıyla kurulan Arkeoloji Müzesi 13 Haziran 1891 tarihinde ziyarete açılmıştır. Aya İrini kilisesinde o güne değin toplanmış arkeolojik eserlerden oluşan Müze -i Hümayun İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin temelini oluşturur.


Tarihin farklı dönemlerine izler bırakmış uygarlıklardan kalan çeşitli eserlere ev sahipliği yapan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, dünyada müze binası olarak tasarlanan ve kullanılan ilk on müze arasında yer alır. Ayrıca Türkiye’nin de müze olarak düzenlenmiş ilk kurumudur. Sahip olduğu çarpıcı koleksiyonların yanı sıra müze binalarının mimarisi ve bahçesi ile de tarihsel ve doğal öneme sahiptir.


Eski Şark Eserleri Müzesi: Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Güzel Sanatlar Akademisi olarak inşa edilmiş olan ve sonradan Eski Şark Eserleri Müzesi olarak düzenlenmiş binadır. Eski Şark Eserleri'nin bugün içinde bulunduğu bina, Osman Hamdi Bey tarafından 1883 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi yani Güzel Sanatlar Akademisi olarak inşa ettirilmiştir. Bu akademi Osmanlı İmparatorluğu'nda açılmış olan ilk güzel sanatlar okuludur. Binanın mimarı Alexander Vallaury'dir. 1917 yılında içindeki akademinin Cağaloğlu'nda başka bir binaya taşınması üzerine bu bina müzeler müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Dönemin müze müdürü Halil Edhem Bey Yakındoğu ülkelerinin eski kültürlerine ait eserleri Yunan, Roma ve Bizans eserlerinden ayrı sergilenmesinin daha uygun olacağını düşünmüş ve binanın Eski Şark Eserleri Müzesi olarak düzenlenmesini sağlamıştır. 


Çinili Köşk Müzesi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri kompleksi içerisinde en eski yapı Çinili Köşk'tür. Şu anda Türk çini ve seramik örneklerinin sergilendiği Çinili Köşk Müzesi, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'da yaptırdığı sivil mimari örneklerinin en eskisidir. Yapıdaki Selçuklu etkisi göze çarpmaktadır. Kapısı üzerindeki çini kitabede inşa tarihinin Miladi 1472 olduğu yazılıdır. Ancak mimarı bilinmemektedir.


Müzemiz  Klasik Eserler Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi, Çinili Köşk Müzesi, Çiviyazılı Belgeler Arşivi, Sikke Bölümleri ve Kütüphane’de 2013 yılı itibarı ile kayıtlı 726542 eser yer almaktadır.


T.C Kültür Bakanlığı , Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Sultanahmet Semti’ndeki Gülhane Parkı girişinin sağından Topkapı Sarayı Müzesi’ne çıkan Osman Hamdi Bey Yokuşu üzerindedir.

Nisan-Ekim
Yaz Açılış Saati: 09:00
Yaz Kapanış Saati: 19:00

Kasım-Mart
Kış Açılış Saati: 09:00
Kış Kapanış Saati: 17:00

Tatil Günü: Her gün açıktır.
Giriş Ücreti: 20 TL

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği, Müze ve Ören yerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönergenin 10. maddesine göre; müze ve Ören yerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.

İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi

Tatil Günü: Her gün açıktır.
Giriş Ücreti: 15 TL

Detaylar için tıklayın

9. yüzyılın sonunda başlayan kuruluş çalışmaları 1913 yılında tamamlanmış müze, Mimar Sinan’ın en önemli yapılarından bir olan Süleymaniye Camii külliyesi içinde yer alan imaret binasında, 1914’te, “Evkaf-ı İslâmiye Müzesi” (İslâm Vakıfları Müzesi) adı ile ziyarete açılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra ise bugünkü adını almıştır.

Uzun süre Süleymaniye Külliyesi’ndeki imaret binasında yer alan müze, 1983’te Sultanahmet Meydanı’nın batısında yer alan İbrahim Paşa Sarayı’na (16. yüzyıl) taşınmıştır. Sultanahmet Meydanı'nın batısında yer alan ve sultan sarayları dışında günümüze ulaşabilen tek özel saray olan bina XVI. yüzyıla dayanmaktadır.


İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türk-İslam eserlerini topluca kapsayan ilk müzedir. Bugün Türk ve İslam Eserleri Müzesi yazı ve yazma eserler, halı, kilim, maden, keramik, ağaç işleri, taş oyma kitabeler ve etnoğrafik eserlerden meydana gelmiştir. Türk Yazı Sanatının en güzel örneklerinden oluşan el yazmaları, zengin halı, kilim koleksiyonları, XI. yüzyıldan günümüze ulaşan keramikler, çiniler, Türk Anadolusu'nun kendine özgü ağaç işleri burada teşhir edilmektedir.


Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 1984 yılında Avrupa Konseyi Yılın Müzesi Yarışması jüri özel ödülünü ve 1985'te de Avrupa Konseyi UNESCO tarafından çocuklara kültür mirasını sevdirme konusundaki çalışmaları nedeniyle verilen ödülü aldı.

Nisan-Ekim
Yaz Açılış Saati: 09:00
Yaz Kapanış Saati: 19:00

Kasım-Mart
Kış Açılış Saati: 09:00
Kış Kapanış Saati: 17:00

Tatil Günü: Her gün açıktır.
Giriş Ücreti: 15 TL

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği, Müze ve Ören yerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönergenin 10. maddesine göre;   müze ve Ören yerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Tatil Günü: Her gün açıktır.
Giriş Ücreti: 10 TL

Detaylar için tıklayın

16.yüzyıllar arasında, İslam dünyasında keşfedilmiş olan bilimsel buluşları izleyiciye tanıştırmayı amaçlamaktadır. Gülhane Parkı içindeki Has Ahırlar binasında, el yazmalarından çıkarılan pek çok keşfin “modelini” sergilemekte ve böylelikle keşiflerin sunumunu da son derece orijinal bir şekilde yerine getirmekte olan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, ayrıca alanında dünyadaki en büyük koleksiyon olma özelliğini taşıyor.


İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi 2008’in Mayıs ayında İstanbul’da açılmıştır.
İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Gülhane Parkı içindeki Has Ahırlar Binası’nda, 25 Mayıs 2008'de hizmete girmiş bir müzedir. Müzede, TÜBA (Türk Bilim adamları) onursal üyelerinden ve Frankfurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından hazırlanan, 9 ila 16’ıncı yüzyıl arasındaki Müslüman bilginler tarafından icat edilmiş çeşitli bilim ve teknoloji aletleri sergilenmektedir.

Müzenin bir benzeri Frankfurt Üniversitesi Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü'nde bulunmaktadır. 3500 m²’yi kapsayan sergi alanı ve toplam 570 adet alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu ile alanında Türkiye’de ilk, Frankfurt’tan sonra dünyada ikinci örnek teşkil eden müze olması açısından önem arz etmektedir.


Müze iki kattan oluşmaktadır:
Üst katta; müze ile ilgili çeşitli görsellerin izlenebildiği Sinevizyon Salonu, Astronomi, Saat Teknolojisi, Denizcilik, Savaş Teknolojisi ve Tıp Bölümü bulunmaktadır. 


Alt katta ise; Madenler, Fizik, Matematik-Geometri, Şehircilik ve Mimari, Optik, Kimya ve son olarak da Coğrafya ile ilgili harita ve çeşitli harita çizimlerinin sergilendiği bölüm bulunmaktadır. Sergi salonlarının tamamında, İslam bilim adamlarının ortaya koydukları eserlerin model ve maketleri sergilenmektedir.


Nisan-Ekim
Yaz Açılış Saati: 09:00
Yaz Kapanış Saati: 19:00


Kasım-Mart
Kış Açılış Saati: 09:00
Kış Kapanış Saati: 17:00


Tatil Günü: Her gün açıktır.
Giriş Ücreti: 10 TL


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği, Müze ve Ören yerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönergenin 10. maddesine göre; müze ve ören yerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.


İstanbul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi


Tatil Günü: Her gün açıktır.
Giriş Ücreti: 15 TL

Detaylar için tıklayın

Sultanahmet Camii’nin deniz yönünde, Torun sokak üzerinde Arasta Çarşısı içinde yer alan ve Ayasofya Müzesi’ne bağlı bir birim olan Büyük Saray Mozaik Müzesi, uygarlık tarihinin en önemli ürünlerinden birine ev sahipliği yapıyor ve insanları 1400 yıl öncesinin atmosferini solumaya davet ediyor.


Eşsiz bir ustalıkla işlenmiş Bizans Büyük Sarayı mozaikleri, uzmanlar tarafından M.S. 450-550 yılları arasına tarihleniyor. Mozaiklerin zeminini oluşturan beyaz fon, balık pulu tarzında işlenmiştir. Bu mozaiklerdeki konular günlük hayattan ve doğadan alınmıştır. 1872 m2'yi bulan yüzey alanıyla bu mozaik, geç antik çağdan bugüne ulaşabilen en büyük ve çeşitli peyzaj betimlemelerinden biridir.

Hayatta kalan mozaik parçalarında 150 insan ve hayvan figürü kullanılarak anlatılmış 90 farklı tema bulunur. Doğa ağırlıklı resimler açık havada çoban yaşamı, iş yapan köylüler ve avcıların cesareti gibi konuları işler. Oyun oynayan çocukların, yabani ya da çayırda otlayan hayvanların yanı sıra, mitolojik hayvan hikâyelerinde ya da masallarda yer alan düşsel yaratıklar da canlandırılır.

Kertenkele yiyen grifon, bir kısrağın tayını emzirmesi, kaz güden çocuklar, eşeğine yem veren çocuk, testi taşıyan genç kız, elma yiyen ayılar ve avcı kaplan mücadelesini betimleyen sahneler müzede sergilenen mozaiklerden en göze çarpan örneklerdir.

Nisan-Ekim
Yaz Açılış Saati: 09:00
Yaz Kapanış Saati: 19:00

Kasım-Mart
Kış Açılış Saati: 09:00
Kış Kapanış Saati: 17:00

Tatil Günü: Her gün açıktır.
Giriş Ücreti: 15 TL

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği, Müze ve Ören yerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönergenin 10. maddesine göre; müze ve ören yerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.

İstanbul Aya İrini Anıt Müzesi

Tatil Günü: Salı
Giriş Ücreti: 20 TL

Detaylar için tıklayın

Topkapı Sarayı I. avlusunda yer alan Aya İrini VI. yüzyılda İmparator Iustinianus zamanında inşa edilmiştir. İstanbul'da bulunan camiye çevrilmemiş en büyük Bizans kilisesidir. Yapı atrium, narteks, üç nefli naos ve apsisten oluşmaktadır. Malzeme ve mimarisi ile tipik bir Bizans yapısıdır.  


Bizanslıların patrikhane şapeli diye niteledikleri Aya İrini, İstanbul'un fethinden sonra Topkapı Sarayı'nı çevreleyen Sur-ı Sultani içersinde kalmış ve bu yüzden camiye çevrilmediği için önemli bir mimari değişiklik olmamıştır. Önce iç cephane, sonra da Harbiye Nezareti'nin silah ambarı olarak kullanılmıştır. Türkiye'deki ilk müze çalışmaları Aya İrini'de başlamıştır.

III. Ahmet döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerinden gönderilen eserler Mecma-i Esliha-i Atika (Eski Silahlar Koleksiyonu) ve Mecma-i Asar-ı Atika (Eski Eserler Koleksiyonu) isimleri altında iki ayrı bölüm olarak Aya İrini' de toplanmıştır. Sergi mekanlarının yetersiz kalması nedeniyle bu eserler 1875'te Çinili Köşk'e taşınmıştır. 1908'de yeni bir askeri müzenin kurulması için Aya İrini' de çeşitli tarihsel malzemeler depolanmıştır. Açılan bu müze 1949'a kadar askeri müze olarak hizmet verdi. 1973'ten beri başta İKSV bünyesinde olmak üzere, birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaktadır.

Nisan-Ekim
Yaz Açılış Saati: 09:00
Yaz Kapanış Saati: 19:00

Kasım-Mart
Kış Açılış Saati: 09:00
Kış Kapanış Saati: 17:00

Tatil Günü: Salı
Giriş Ücreti: 20 TL

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği, Müze ve Ören yerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönergenin 10. maddesine göre; müze ve ören yerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.

İstanbul Yıldız Sarayı ve Cihanüma Köşkü

Tatil Günü: Cihannüma köşkü Restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalıdır.
Giriş Ücreti: 10 TL

Detaylar için tıklayın

Yıldız Sarayı, Beşiktaş Yıldız tepesinde Osmanlı Saray mimarisinin son dönemini yansıtan çeşitli üsluplarda (Barok, Art Nouveau, Neo-Klasik vb.) inşa edilmiş yapılardan oluşmaktadır.
Yıldız Sarayı, ilk kez Sultan III. Selim'in (1789-1807) annesi Mihrişah Sultan için yaptırılmıştır. Özellikle Osmanlı padişahı II. Abdülhamit (1876-1909) süresinde Osmanlı Devleti'nin ana sarayı olarak kullanılmış olan saraydır. 1994 yılında hizmet vermeye başlayan Yıldız Sarayı Müzesi, Osmanlı devletinin idari merkezlerinden biri olmasının yanı sıra günümüze ulaşabilen tek saray tiyatrosunu bünyesinde barındırması ve II. Abdülhamid' in marangozhanesiyle önem kazanmıştır.

Burada, faaliyet gösteren Yıldız Porselen Fabrikası'nın ürettiği ürünleri de görebilirsiniz. Yıldız Sarayı bünyesi altında üç farklı müze hizmet vermektedir: Yıldız Sarayı Müzesi, Yıldız Saray Tiyatrosu ve Sahne Sanatları Müzesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Müzesi.
Yıldız Saray Bahçesi ayrıca İstanbul'da herkesçe tanınan bir dinlenme yeridir. Bir köprü Yıldız Sarayı ile Çırağan Sarayı'nı Boğaz üzerinde bu bahçeye bağlamaktadır.

Nisan-Ekim
Yaz Açılış Saati: 09:00
Yaz Kapanış Saati: 19:00

Kasım-Mart
Kış Açılış Saati: 09:00
Kış Kapanış Saati: 17:00

Tatil Günü: Müze Sergi Salonu ve Cihannüma köşkü Restorasyon ve Teşhir tanzim çalışmaları nedeniyle Müze ziyarete kapalıdır.
Giriş Ücreti: 10 TL

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği, Müze ve Ören yerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönergenin 10. maddesine göre; müze ve ören yerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.

İstanbul Adam Mickiewicz Müzesi

Tatil Günü:
Giriş Ücreti: Ücretsiz

Detaylar için tıklayın

Polonyalı özgürlük şairi Adam Mickiewicz’ in 26 Kasım 1855 günü Şair Pera`da (bugünkü Beyoğlu) vefat etmiştir. Şehrin kenarındaki bu karanlık oda Şairin bin bir güçlükte dolu hayatını simgelemektedir. 1855-1955 yıllarında büyük Polonyalı Şair Adam Mickiewicz` in vefatının 100. yıldönümünde Polonya Kültür ve Sanat Bakanlığı ile iş birliği yapılarak evi müzeye dönüştürülmüştür.  

Aynı zaman binanın mahzenindeki bir oda Şairin sembolik kabrine tahsis edilmiş, içine haç ve üzerinde 26 Kasım-30 Aralık 1855 - Adam Mickiewicz`in geçici kabri yazısı bulunan hatıra levhası yerleştirilmiştir. Müzede Mickiewicz’ in hayatı ve eserleri ile ilgili bilgi ve belgeler, şairin İstanbul’da geçirdiği yıllara ait fotoğraflar ve Polonya özgürlük mücadelesine ait belge ve fotoğraflar bulunmaktadır. Müze; Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü`ne bağlıdır.

Nisan-Ekim
Yaz Açılış Saati: 09:00
Yaz Kapanış Saati: 19:00

Kasım - Mart
Kış Açılış Saati: 08:00
Kış Kapanış Saati: 17:00

Tatil Günü:
Giriş Ücreti: Ücretsiz

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği, Müze ve Ören yerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönergenin 10. maddesine göre; müze ve ören yerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.